A családállítás alapjai

A Hellinger-féle családfelállítás alkalmazott fenomenológia. Számos alapfogalomcsaladmal dolgozik, melyek tapasztalati úton alakultak ki.  Ezek megismerése által juthatunk el a módszer megértéséhez. Családállításon  saját életünkre tekintünk rá egy másik aspektusból, az ősökkel való kapcsolatunk archaikus törvényszerüségeknek megfelelő rendezésén keresztül engedjük meg lelkünknek a változást.

 

Miben segíthet a családállítás?

Röviden a válasz az, hogy minden olyan dologban ami máshogy is lehetne.
Nem kérem, hogy hidd el nekem, tapasztald meg! Semmi nem az aminek látszik.motoros

„A megszokás akadályozza a rálátást az újra, de aki vállalja a kockázatot, azt az új látása kiszabadítja a múlt fogságából és mentesíti a múltba sodródás következményeitől.” 

Ha az lábbi kérdések közül valamelyik is felmerült már Benned, akkor érdemes eljönnöd egy családállítása:

Miért rossz a viszonyom anyámmal?csaladallitas
Miért kezelhetetlen a gyermekem?
Miért vannak párkapcsolati problémáim?
Miért nem találok rendes állást?
Miért nincs soha pénzem?
Miért vannak súlyprolémáim?
Miért dohányzom?
Miért lettem beteg?
Tehát bármilyen kérdés ami miérttel kezdődik és felkészültél a változásra.

„A legmélyebb valóság nem a boldogság, hanem a fájdalom. Ez a legvégső valóság. Hogy miért, azt nem tudom megmagyarázni, valószínűleg azzal áll kapcsolatban, hogy a fájdalom teszi lehetővé, hogy búcsút vegyünk az átmenetitől.”

Néhány fogalom a családállítással kapcsolatban:

Morfogenetikus mező:

Morfogenetikus mező olyan energia-mező, mely által az emberi faj egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással. A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódósából keletkező információs közeg: az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos.
A közös tudat-mező, avagy háló tehát egy információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek „találkoznak”.
Rupert Sheldrake, angol biológus a New science of life c. művében felveti, hogy vannak mezők, melyek hatásai átjutnak a tér és idő gátjain, távoli hatásuk éppolyan erős, mint a közeli. Sheldrake ezt a mezőt morfogenetikus mezőnek nevezte el (morph = forma, genezis = létrejvés).

Szeretet rendjei:klimt

Odatartozás rendje:

A kollektív lelkiismeret vigyázz, hogy a családból senkit és semmit ne lehessen kizárni. Mindenki, aki a család tagja, vagy valaha valamilyen kötődés alakult ki egy családtaggal, odatartozik. A tettes és az áldozat sorsa is összefonódik. Bárki, akit valamilyen okból kizár, kitaszít a család – mintha nem is létezne -, ezzel megbontja a Rendet.  Az elfojtás (pl. egy tragikus élmény) szintén árt a csoportdinamikának.  A Rendszer kiegyenlítésre törekszik, így a kitaszított családtagok, elnyomott események nemzedékekre hatnak ki, és akár több generáción keresztül is megjelenhetnek betegség, sikertelenség, párkapcsolati vagy egyéb probléma formájában.

Hely rendje:

Időbeli sorrend – egy családon belül azokat illeti meg az elsőbbség, akik előbb kerültek a rendszerben. A családfelállítás során már csak az az egy momentum, mikor elismeri a fiatalabb testvér az idősebb elsőbbségét, a második feleség/férj az elsőt, egyszerre helyreáll a Rend, a személyek megkönnyebbülnek. Viszont a különböző csoportok és rendszereknél ez pontosan fordítva van, pl. a később alapított családnak van elsőbbsége sz előzővel szemben.

Kiegyenlítődés rendje:working-together

Adás-kapás egyensúlya – az emberi kapcsolatok alapvető eleme. Egy párkapcsolatban, ahol az egyik fél folyamatosan többet ad, az előbb-utóbb megromlik, mert az egyenlő felekből alá-fölé rendelt viszony alakul ki. Mikor a családban valaki elkövet egy bűnt, és nem vállalja a felelősséget,  akkor a Rendszerben később, az ő leszármazottai fogják ennek a bűnnek az árát megfizetni, megbűnhődni, ők veszik át ennek a terhét.