Családállítás és világbéke…

Egyre több beszélgetésben kerül elő a kérdés, kinek a problémája oldódik meg a családállításon?

Kezdjük avval a bizonyos morfogenetikus mezővel, mi is ez pontosan?

Az elnevezés Rupert Sheldrake nevéhez fűződik, ő nevezte el ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek.

Az információk átjutnak a tér és idő gátjain, tőlünk távol éppoly erősek, mint a közvetlen közelünkben.  Megfigyelték, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztathatja az adott faj oksági mezejét a földön. Ha az újszerű viselkedés többször megismétlődik, akkor a “morfikus rezonanciája” erősebben hat ki az egész fajra.

Minden élőlényt összekötnek ezek a mezők,  gondolataink és szándékaink nem korlátozódnak a koponyánk belsejére, hanem messze túlnyúlnak az agy határain. E szerint sokkal szorosabb kapcsolatban vagyunk más emberekkel és a környező világgal, mint ahogy sokan gondolnák. A fajok és bizonyos csoportok tagjai az úgynevezett morfikus mezők révén kapcsolatban állnak egymással.

A morfikus mezők átterjednek téren és időn, s a cselekvésminták hologramszerűen képesek hatni a bárhol és bármely időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson – Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja, a népszerűen csak “a századik majom elvének” nevezett elméletet. Watson látta, miután a majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, a más szigeten élő majmok újszerű módon szintén produkálták ugyanazt a viselkedést.

Ha elfogadjuk ezt az elméletet, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy minden megállapítás, tapasztalat ami az egyénben megszületik hatással van a morfogenetikus mezőre, azáltal az egész emberiségre. Ugyanúgy működik a kritikus tömeg elmélete mint a fenti Watson féle kísérletben. Ezeket a törvényszerűségeket használják a médiában a reklámokban és nem mindig építő célzattal. Minden olyan élmény amely felemeli a lelkünket, pozitív regzéseket tesz a morfogenetikus mezőbe, ugyanúgy a panaszkodás alacsony energiaszintű rezgéseket ad hozzá. Csak egy csepp a tengerben, de felelősek vagyunk a belőlünk származó apró gondolat- érzéscseppért.

Családállítás alkalmával személyes problémánkon keresztül hívjuk be a morfogenetikus tér által tárolt információkat, melyek őseink érzelmi lenyomatai. A morfogenetikus térben nem számít az idő, egyes információk megdönthetetlen igazságként befolyásolják életünket, melyeknek sokszor nem is vagyunk tudatában.

Történelmünk folyamán sok borzalmat átélt az emberiség, ezért kapcsolódik a pénzhez, a vagyonhoz, a szexualitáshoz oly sok negatív érzelem is.  A félelem és a fájdalom érzése lekapcsol a tudatosságról, ezért ugyanúgy ahogy a gyermekeknél tudatos szűrő nélkül megállapítások kerülnek a mezőbe.

Minden egyes oldás (családállítás) pozitív érzelmekkel, megbékéléssel, szeretettel tölti a mezőt, ugyanúgy hat téren és időn át.

Mindenki aki részt vesz családállításon, akár saját témával, akár segítő résztvevőként nemcsak a saját és a családja javára teszi, hanem az egész emberiségért.

Minden egyes családállítással hacsak egy cseppel is, de emelkedik a föld rezgésszintje.

Következő családállítás