Családállítás

Bert Hellinger terápiájának lényege a mezőben lévő rendek helyreállítása. Bert Hellinger gondolkodásmódja áthidal minden ideológiát, fölöttük áll, a létezés középpontjára figyel, ahol már vagy még nincsenek szavaink. Létezik egy közös családi lélek, egy olyan energiamező, melyben mindenki benne foglaltatik, aki a kiterjesztett családhoz tartozik, függetlenül attól, ismertük-e, tudunk-e a létezéséről, vagy sem.

Rupert Sheldrake, angol biológus a New science of life c. művében felveti, hogy vannak mezők, melyek hatásai átjutnak a tér és idő gátjain, távoli hatásuk éppolyan erős, mint a közeli. Sheldrake ezt a mezőt morfogenetikus mezőnek nevezte el (morph = forma, genezis = létrejvés).

ancestors

Morfogenetikus mező olyan energia-mező, mely által az emberi faj egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással. A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódósából keletkező információs közeg: az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos.
A közös tudat-mező, avagy háló tehát egy információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek „találkoznak”.

Bert Hellinger a Rupert Sheldrake által megfogalmazott morfogenetikus mező erőterében uralkodó törvényeket figyelte meg.

A családi lélekben (mezőben) szigorú törvények uralkodnak (az odatartozás rendje, a hely rendje, a kiegyenlítődés rendje), amelyek, ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással lehetnek a család tagjaira.
Ezeket a törvényeket nevezte Hellinger a „szeretet rendjei” -nek.

Hellinger megfigyelése szerint a családban csoport-lelkiismeret működik, így az “előbb érkezettekkel”, az őseinkkel, és a kiterjesztett klánnal ilyen módon kapcsolódik a sorsunk, s hatásuk a mi életünkben megjelenik, és sokszor oly módon irányítja, hogy arról az nem is tudunk.

Így  testi-lelki problémáink kialakulását nem lehet csak a saját életünk eseményei alapján megérteni. Sokszor mindaddig eredménytelenek a testi-lelki kezelések, míg ezeket a kötéseket, kötődéseket napvilágra nem hozzuk és fel nem oldjuk.allitas1

Ez a folyamat egy “energiamezőben”, a fentebb említett morfogenetikus mezőben történik. A családfelállítás ennek a mezőnek a „megkérdezése”, ez a mező közvetít a családi tudattalanból, az itt kialakult érzetekre hagyatkozunk.

Másolnak …  másolsz …  Mintákat, érzéseket, élettörténeteket …
Addig nem a saját életünket éljük, amíg ezekre a mintákra rá nem nézünk, meg nem látjuk és fel nem oldjuk őket. Addig láthatatlanul irányítanak, befolyásolnak azok a szálak, melyek a családrendszerünkhöz (illetve tágabb közösségeinkhez) kötnek. Mindaddig nincs is gond ezekkel a kötésekkel, azonosulásokkal, amíg ezek támogatnak bennünket.szivfa

Ismerősek a következő mondatok?:
“Minden férfi gazfickó.” , “A nőkben nem lehet megbízni.” ,  “Anya is elvált, mint én.”,- “Apa is ivott, mint a bátyám” , “A fiam olyan, mit az apja.” – “Ugyanolyan betegségben szenvedek, mint anyu és mint a nagyi. Dehát ez van…”, „nálunk mindenki rákos lesz”, ” Nem találom a helyem a világban. Szegény Papa is ilyen volt.”, ” Sokat dohányzom. A mamát is ez vitte el.” – “Nem tudom a kisbabámat szoptatni, de hát anyu sem tudott engem.”

Gyakori, hogy ezek a minták, ezek az azonosulások rejtve maradnak.
Ha rejtve maradnak, akkor lent, a tudatalattiban tovább működnek, akár évszázadokon keresztül is, és nem csak a mi életünkre, de a következő generációkra is hatnak.